PARTNERI

MAPA SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KONTAKTY

SERVIND SLOVAKIA s.r.o.
Pivovarská 892/92,
019 01 Ilava
Telefón: +421 42 4427 242
Fax: +421 42 4455 402
E-mail:cfl@servind.sk
IČO: 31600760
DIČ: SK 2020436880

DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA LAK OD STANDOXU

Od tohto roku majú vybrané autolakovne, či už značkové alebo nezávislé, právo poskytovať zákazníkom niečo nové, niečo, čo ich odlišuje od konkurencie a pomáha im prilákať nových zákazníkov v strednodobom a dlhodobom horizonte.Preto je na trh uvedený novo dimenzovaný medzinárodný záručný program – doživotná záruka na lak, ktorý svojim rozpätím prevyšuje garančné lehoty platné podľa legislatívy SR a je výrazným konkurenčným a i kvalitatívnym odlišovacím znakom. Dať viac ako doživotnú záruku na lak je jednoducho nemožné. Lakovne pracujúce so Standoxom sú tak dobré, že si môžu dovoliť na svoje realizované opravy dať doživotnú záruku! V prípade uznanej reklamácie na chyby lakovacieho materiálu, Standox hradí bez problémov všetky náklady. Spoločnosť SERVIND SLOVAKIA s. r.o., výhradný distribútor Standoxu na Slovensku, poskytuje týmto lakovniam a autoservisom tiež zvýšenú podporu, a to nielen po technickej stránke.

Zďaleka nie každý túto možnosť poskytovania Color for Life získa, ide len o vybrané prevádzky v SR, resp. ich lakovne, ktoré pracujú s predpísanými normami a zároveň podľa najmodernejších technologických požiadaviek na postupy lakovania, čo môže dať majiteľovi vozidla dobrý pocit, pohodu a istotu, že je oprava laku prevedená v tejto autorizovanej lakovni. Je to jeden z dôvodov, prečo autolakovne vítajú možnosť ponúknuť svojim koncovým klientom tento koncept. Veď aj pre celý tím autolakovne to znamená ocenenie vysokej kvality lakovania. Všetko sa nesie v duchu sloganu celého programu: „Urob dobrú prácu a povedz o nej svojim zákazníkom!“

Doživotná záruka na lak je určená vždy pre konkrétne vozidlo, ktoré nie je staršie ako 9 rokov od dátumu prvej registrácie a jedenkrát za rok sa jeho vlastník dostaví na krátku a bezplatnú prehliadku laku. Záruka na lak môže byť samozrejme prenesená i na nového majiteľa. Mať lak po dlhé roky vďaka certifikovanému servisu v dobrom stave a všetko vrátane pravidelných prehliadok v Certifikáte opráv riadne zdokumentované, môže byť jedným z dôležitých faktorov, ktorý ovplyvní rozhodovanie záujemcu o kúpe vozidla.

Kroky pre perfektný výsledok:

  1. Odbrúsiť starý lak v zóne opravy.
  2. Naniesť antikoróznu ochranu.
  3. Vyrovnať drobné nerovnosti tmelom a potom plničom.
  4. Zbrúsiť novú plochu, pokiaľ nevznikne čistý a hladký povrch.
  5. Z viac ako 23 000 variantov nájsť ten jediný správny farebný odtieň.
  6. Vyčistiť miesto opravy.
  7. Aplikovať základný lak (basecoat).
  8. Nastriekať číry lak.
  9. Opravenú zónu vyleštiť... a všetko je opravené!